Phòng rộng rãi diện tích 24m2, trang bị đầy đủ thiết bi, có cửa sổ view biển và view thành phố. Phòng gồm 02 giường 1m2.

Số giường: 2
Số khách: 2
Số lượng phòng: 6

Tiện ích