Phòng rộng rãi diện tích 30m2, trang thiết bị đầy đủ và tinh tế. Phòng rất phù hợp cho chuyến đi du lịch theo nhóm. Gồm 02 giường 1m6.

Số giường: 2
Số khách: 4
Số lượng phòng: 6

Tiện ích